bntop

Saturday, February 8, 2014

Giỗ tổ hùng vương 2014 được nghỉ mấy ngày ? ( mùng 10 tháng 3 năm 2014 âm lịch)

Giỗ tổ hùng vương 2014 vào ngày nào? và Giỗ tổ hùng vương 2014 được nghỉ mấy ngày ? Giỗ tổ hùng vương năm 2014( mùng 10 tháng 3 âm lịch)  rời vào ngày Thứ Tư ngày 09/4/2014. Trước mắt vẫn chưa có lịch nghỉ cụ thể. Nên có thể sẽ được nghỉ Thứ Tư ngày 09/4/2014.

>> 30 tháng 4 được nghỉ mấy ngày ? – 30/4/2014
>> Lễ 2/9 được nghỉ mấy ngày ? – 2/9/2014

giỗ tổ hùng vương 2014 được nghỉ mấy ngày ? ( mùng 10 tháng 3 năm 2014 âm lịch)
Giỗ tổ hùng vương 2014 được nghỉ mấy ngày ?
 Bài viết Giỗ tổ hùng vương 2014 được nghỉ mấy ngày ? ( mùng 10 tháng 3 năm 2014 âm lịch) được biên soạn bởi Phạm Duy Anh

Tìm trên google
  • Lịch nghỉ giổ tổ Hùng Vương 2014
  • Giổ tổ Hùng Vương 2014 vào ngày nào? thứ mấy ?

Post a Comment